001  


 

 

 

Grote brand legt twee bedrijfspanden in as
In de vroege ochtend van woensdag zijn twee bedrijfspanden in Tilburg uitgebrand. Het vuur werd kort na 05.00 uur ontdekt. Een grownshop en keukenbedrijf zijn daarbij verloren gegaan. De omliggende gebouwen bleven bespaard. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.
Vermoedelijk is het vuur ontstaan in de grownshop aan de Rijnsraat. Daar sloegen de vlammen als eerste naar buiten. Vervolgens breidde de brand zich uit naar de achterliggende keukenzaak. Het keukenbedrijf is met voorzijde (de showroom) gevestigd aan de Ringbaan - Noord. De vlammen grepen om zich heen waardoor de brandweer de twee brandende bedrijven niet kon betreden. Er werd besloten om de twee panden gecontroleerd te laten uitbranden. De brandweermensen richtten zich op het voorkomen van overslag naar de omliggende gebouwen. De brandweer Tilburg zette ongeveer 40 brandweerlieden in om het vuur te bestrijden. Zij kreeg daarbij ook ondersteuning van twee hoogwerkers. De politie zette de directe omgeving af, waarna de gemeente Tilburg omleidingroutes instelde. Om 08.15 uur klonk het sein "brand meester". Naar verwachting heeft de brandweer nog uren nodig voor de nablus werkzaamheden.
Er was sprake van een flinke rookontwikkeling. Een regionaal officier gevaarlijke stoffen van de brandweer verrichte constant metingen. Gebleken is dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, hoewel rookgassen in principe altijd ongezond zijn. Omwonenden ondervonden hinder van rook, stank en neerdalende roetdeeltjes. Zij worden door de gemeente Tilburg nader geïnformeerd.
Over de toedracht van de brand valt op dit moment niets te zeggen. Het vuur zal eerst helemaal gedoofd moeten zijn, waarna veiligheidsmaatregelen getroffen worden voor een eventueel technisch onderzoek door experts van brandweer en politie.
Gedurende de bluswerkzaamheden werd de Ringbaan - Noord afgesloten tussen de Hasselt-rotonde en de Quirijnstoklaan. Dit leidde tot de nodige verkeershinder in de ochtendspits.

Alle gepubliceerde artikelen

Cookies maken beperkt deel uit van onze website.. Met het gebruik van deze website geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken.
Ok