De bedoeling van de sitemap is om u te laten zien hoe de website is opgebouwd zodat u in één oogopslag alles kunt vinden. In de sitemap staan de menustructuren met de bijbehorende items van deze website.